Historian havinaa

Arja Kinnunen, tiedostusvastaava 2016
Maare Laakkonen, rahastonhoitaja 2015-2016, sihteeri 2017-
Tommi Romppanen, sihteeri 2015-2016
Tarja Komu, tapahtumavastaava ja varapuheenjohtaja 2015-2016
Hanne Huhmarsalo, puheenjohtaja 2011-2016
Anne-Marie Mutanen, tiedostusvastaava 2014-2015
Arttu Taponen, ura- ja työmarkkinavastaava 2013-2014
Juha Mälkiä, rahastonhoitaja 2013-2014
Hallituksen jäsenet 2011 vasemmalta oikealle: Anne-Mari Kettunen, tiedotusvastaava 2011, Hanne Huhmarsalo, puheenjohtaja 2011-2016, Maria Laukkanen, ura- ja markkinointivastaava, varapuheenjohtaja 2011-2012, Nea Kolmonen, rahastonhoitaja 2011-2012 ja Satu Huikuri, sihteeri 2011-2012.

YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

Pohjois-Karjalan alueen ekonomitoiminta on alkanut 1940-luvun lopulla, SEFEn tietojen

mukaan 10.1.1947.  Kypsyttelyvuosien puheenjohtajia ovat olleet Paavo Saikkonen, Reino Konttinen ja Pentti Pernu.

Päätös liittymisestä Ekonomiliittoon eli P-K:n ekonomit ry:n rekisteröimispäätös on tehty 22.11.50 ja sopimuskirja allekirjoitettu 22.8.51.

Tuota päivämäärää pitää tämänhetkinen hallitus Pohjois-Karjalan ekonomien perustamis-päivänä ja päätimme pitää juhlat läheisimpänä lauantaina eli 25.8.2001.

Yhdistys on rekisteröity 15.1.52 numerolla 60740.

 

ENSIMMÄINEN HALLITUS JA VIISIKYMMENLUKU

Virallisen ekonomiyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Pentti Pernu, varapuheen-johtaja M. Teräsalmi ja sihteeri Anna Nykänen.  Muita hallituksen jäseniä olivat Kauko Kava ja Reino Konttinen; varajäsenenä oli Paavo Saikkonen,jonka poika Olli Saikkonen on yhdis-tyksemme jäsen nykyään.

Jäsenmaksu vuonna 1951 oli 150 mk. 

Perustamisvuoden lopussa  yhdistyksessämme oli 17 jäsentä:

Asteljoki Helka, Kankaanrinta Jorma, Kava Kauko, Kava-Puranen Katri, Konttinen Reino, Kulo Orvo, Lehtola Seppo, Lehväslaiho Pentti, Mikkonen Otso, Niittylä Aarne, Nyberg Kurt, Nykänen Anna, Pernu Pentti, Pitko Selma, Saikkonen Paavo, Suhonen Pekka ja Tuija Jaakko.

Muut 1950-luvun puheenjohtajat olivat Seppo Lehtola (1952), Kurt Nyberg (1953-54), Eino Pöntinen 1955-31.5.56, Aaro Lahtinen (1.6.56-1958) ja Kauko Kava (1959-60)

Vuonna 1953 jäsenmaksu nousi 200 markkaan ja seuraavana vuonna 400 markkaan.

Vuosikymmenellä on järjestetty liikesivistysrahaston taloudellinen neuvottelupäivä.

Esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia on järjestetty nykytärkeistä asioista työnantajan ja työntekijän näkokulmasta, sosiaalitoimen ajankohtaisista kysymyksistä sekä palkoista ja rahan arvosta.

Vuonna 1952 yhdistys on toimeenpannut Eko-keräyksen..

Vuonna 1956 on järjestetty esitelmäsarja ”Mitä tiedämme markkinoinnista ?”.

Mainittakoon, että yhdistyksen edustaja on nimetty insinöörien ja metsänhoitoyhdistyksen taloudellisia kysymyksiä käsittelevään neuvottelukokoukseen.

Historia kertoo myös, että ekonomiyhdistyksen valtuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta on käyty vilkasta keskustelua.

Karjalan talon tukitoimikuntaan on yhdistyksen edustajaksi nimetty Eino Pöntinen vuonna 1955.  Edellisenä vuonna yhdistys oli lahjoittanut 10000 mk Karjalan talon rakennusrahas-toon.

SEFEn liittohallitukseen on vuonna 1957 valittu vaalipiirimme edustajana yhdistyksemme jäsen Erkki Jaakkola.

Naistoimikunta on toiminut vilkkaasti Liisa Salon johdolla.
 

1960-LUKU

1960-luvun puheenjohtajia ovat olleet Hugo Pulli (1961-1963), Aaro Lahtinen (1964-65), Jouko Tirronen (1966-67) ja Erkki Pelkonen (1968-69).

Jäsenmaksu oli 60-luvun alussa 12 mk ja lopussa 20 mk

Vuonna 1962 on tehty sääntömuutos.  Sääntöjen toista pykälää on muutettu, tuolloin myös vuosikokouksesta on siirrytty kevät- ja syyskokouksiin sekä hallituspaikkoja on lisätty vii-

destä seitsemään.

Naistoimikunta on edelleen toiminut vilkkaasti Liisa Salon johdolla.

18-20.5.63 on yhdistys on järjestänyt ekonomien kevätpäivät Joensuussa.

 

1970-LUKU

1970-luvulla on menty joitakin vuosia eteenpäin ”säästöliekillä”; yhdistyksellä ei ole aika ajoin ollut toimivaa hallitusta, sihteeri on hoitanut juoksevat asiat.

1970-luvulla puheenjohtajina ovat toimineet Risto Ore (1970-71), Liisa Salo (1972) ja Risto Kalo (1978).

Tietoja vuosilta 1974-77 ei löytynyt SEFEn arkistoista sen paremmin kuin yhdistyksenkään arkistoista.  Vuodesta 1973 eteenpäin yhdistys lienee toiminut säästöliekillä, sihteerinä vuonna 1973 on toiminut Auvo Korhonen.

Kyseisenä vuonna on myös saavutettu 40 jäsenen rajapyykki.  Jäsenmaksu on ollut 30 mk ja pariskunnilta yhteensä 40 mk.

Toiminnan elvyttämiskokous on pidetty 12.4.78.  Kokouksen puheenjohtajana on toiminut Risto Kalo, Joensuun silloinen verojohtaja.

Vuosina 1979-80 yhdistys ei ole laskuttanut jäsenmaksuja, sihteerinä on toiminut Sirkka Räsänen.

Hugo Pullille on anottu Ekonomiliiton ansiomerkkiä vuonna 1970.

Liisa Salolle on myönnetty Ekonomiliiton ansiomerkki vuonna 1971.

1970-luvun lopussa SEFE liittyi Akavaan ja sen seurauksena yhdistyksestämme erosi runsaasti aktiivisia jäseniä.  Lieneekö 1970-luvun Akava-keskustelu ollut syynä ”säästöliekki-vuosiin”.  Tuolloin yhdistyksemme aktiivijäsenet olivat suurelta osin työnantajan edustajia eivätkä mahdollisesti pitäneet siitä, että SEFE profiloituu työmarkkinajärjestöksi.

 

1980-LUKU

1980-luvun puheenjohtajia ovat olleet Tapio Varis (1981-83), Jaana Tarma (1984-86), Seppo Ratilainen (1987-88) ja Marja Parviainen (1989-).

1980-luvulla oli trendinä järjestää retkiä maakuntaan kevät- ja syyskokousten yhteyteen. Retkillä olikin yleensä runsaasti väkeä, ekonomiperheiden lapsetkin olivat innolla mukana.  Retkien ja kokousten yhteyteen järjestimme tutustumiskäyntejä eri yrityksiin.

Vuonna 1981 on järjestetty Eko-iltamat, joiden sponsoreina ovat olleet Ehari ja Syp.  Samana vuonna on järjestetty koulutustilaisuus tuloksekkaasta ajankäytöstä.

Vuonna 1982 on järjestetty tilinpäätös- ja tilintarkastuskurssi.

Vuonna 1985 on järjestetty esitelmätilaisuus ”Henkinen vauraus - taloutemme perusta”.

Perintäpäivän yhdistys järjesti vuonna 1987, kyseisenä vuonna on tehty myös jäsenkysely.

Syyskokouksessa 1987 alettiin keskustella yhdistyksen oman viirin tarpeellisuudesta.

Orvokkifestejä on järjestetty, vuonna 1985 tämä perinteeksi muodostunut juhla toteutettiin

Muurajan kartanossa Outokummussa Kielon päivänä nimellä ”Kielon päivän karkelot”.

1980- luvulla järjestimme Pyhäselän risteilyn, jossa vieraina oli jäseniä vaalipiirimme muista yhdistyksistä.

Osallistuimme vuosittain myös muiden vaalipiirimme ekonomiyhdistysten perinteiksi muodostuneisiin risteilyihin milloin pienemmällä, milloin suuremmalla joukolla.

Vuonna 1988 perinneristeily vaihtui koskenlaskuretkeksi Ruunaalla. Mukana oli bussilasteittain väkeä muualta vaalipiiristä, mutta vain ”kourallinen” omasta yhdistyk-sestämme.

1980-luvulla on tehty esitys asiantuntijapaneelin järjestämisestä ruuhka-Suomen ulkopuo-lelle.

Liittohallituksessa on tuolloin toiminut vaalipiirimme edustajana yhdistyksemme silloinen puheenjohtaja Jaana Tarma.

Vuosikymmenen lopulla järjestimme koulutustilaisuuden esiintymistaidosta, vetäjänä oli Pirjo Valokorpi Joensuun Yliopistosta.

 

1990-LUKU

1990-luvun puheenjohtajia ovat olleet Marja Parviainen (-1992 ja 1997-), Risto Tiusanen (1993-13.12.96) ja Aila Räsänen (13.12-31.12.96), joka oli varapuheenjohtaja Risto Tiusasen kuollessa.

40-vuotisjuhliaan yhdistys vietti Joensuun Kauppaoppilaitoksella opiskelun merkeissä, järjestimme seminaarin uudesta liikevaihtoverolaista keväällä 1991.  Pohjolan sponsorituella järjestimme seminaarin jälkeen cocktail-tilaisuuden 40-vuotisjuhlien kunniaksi.

Saman vuoden keväällä järjestimme vaalidebatin, jonka vetäjänä oli SEFEn silloinen puheenjohtaja, nykyinen toimitusjohtaja Markku von Hertzen.

Edelleen järjestimme kevät- ja syyskokousten yhteen tutustumiskäyntejä liikeyrityksiin; 1990-luvun erilainen, mielenkiintoinen elämys oli kokouksen järjestäminen Ilomantsin viinitornissa.

Heti vuosikymmenen alussa koimme eksoottisen elämyksen, sillä teimme vuonna 1990

bussimatkan Sortavalaan.  Nuorin retkikuntamme jäsen oli alle vuoden ikäinen.

Vuonna 1993 järjestimme koulutustilaisuuden ”Henkisten voimavarojen kehittäminen” ja vuonna 1997 urasuunnitteluillan.

Ajankohtaisten asioiden tietoiskuja olemme järjestäneet lähes vuosittain, vetäjinä on ollut SEFEn asiantuntijoita.

Vuonna 1996 teimme jäsenkyselyn Porin seudun ekonomien mallilla.

Akavan P-K:n aluetoimikunnassa ovat SEFEä edustaneet Aila Räsänen, Risto Tiusanen ja Marja Parviainen, jolle myönnettiin Akavan ansiomerkki viime vuonna.

 

2000-LUKU

Tällä vuosikymmenellä saimme SEFE-kummin, hän onTuija Mäkinen keskustoimistosta.

Jälleen oli vaalipiirin kuudesta yhdistyksestä meidän vuoromme saada liittohallituspaikka.

Liittohallitusedustajamme on Marja Parviainen.  Marja on edustajana myös Sefen työmarkkinatoimikunnassa.

Sefen verkkopalveluiden johtoryhmään nimettiin yhdistyksemme hallituksen jäsen Mervi Hyvärinen-Saarelainen.

Vaalipiirimme (Jyväskylä, Kuopio, Pohjois-Karjala, Savonlinna, Suur-Savo, Varkaus) yhteistoiminta tapahtuu nykyään nimellä Itätiimin toiminta (asia on päätetty vaalipiiri-kokouksessa syksyllä 1999 Vesileppiksessä). Yhteisiä koulutustilaisuuksia ja matkoja on Itätiimillä ollut vuosittain, osanottajia omasta yhdistyksestämme niillä on kuitenkin tähän asti ollut varsin niukasti.

Viime syksynä SEFE päätti ensimmäistä kertaa ”jalkauttaa” syysliittokokouksensa. Siinä näimme mahdollisuuden yhdistyksemme profiilin nostoon.  Voitimmekin hakukilvan ja saimme vieraiksemme lähes 100 ekonomikollegaa eri puolilta Suomea.  Liittokokouksen yhteyteen SEFE järjesti seminaarin, oman yhdistyksemme suurin vastuualue oli Kimmelin Sirkkala-salissa olleen iltajuhlan onnistuminen.  Tapahtumasta on olemassa videoversio, joka todentaa, että juhlaväellä oli hauskaa.

Toimintaamme monipuolistimme tänä kesänä järjestämällä Ilovaarirockin yhteyteen ekonomitapaamisen Pielisjoen linnaan.  Sponsorituesta vastasi PKO. Mukana oli toista-kymmentä henkilöä, kaukaisimmat vieraat Helsingistä, Turusta ja Mikkelistä.  Olipa mukana yksi yhdistyksemme entinen miespuolinen sihteerikin, joka on muuttanut Joensuusta pois jo 1980-luvulla. Saamamme palaute oli positiivista.

Piristysruiskeita ja näkyvyyttä toimintaamme on luvassa lisää, sillä ekonomiopiskelijat aloittelevat pikapuoliin opiskelunsa Joensuun yliopistossa.  Tosin tutkintotodistuksensa he saavat aikanaan Lappeenrannasta.

Alkavasta ekonomiopiskelusta ovat puheenjohtaja Marja Parviainen ja varapuheenjohtaja Paavo Myöhänen käyneet keskustelemassa rehtori Perttu Vartiaisen kanssa. 

Yliassistentti Jouni Korhonen on lupautunut juhlaamme kertomaan ekonomikoulutuksen merkityksestä paikkakunnan liiketoiminnalle.

Yhdistyksessämme on nykyään 135 jäsentä, joista suurin osa on aktiivisia ainoastaan  jäsenmaksunsa maksamisessa.  Hyvä näinkin, sillä jäsenmaksut ovat talousarviomme kulmakivi.

Niillä ei saada ihmeitä aikaan, mutta riittävästi tekemään tyytyväisiksi ne, jotka osallistuvat aktiivisesti järjestötoimintaamme.

Toisin kuin yhdistyksen alkuvaiheilla, nykyisin hallitus on naisvaltainen: Pj Marja Parviainen, varapj Paavo Myöhänen, sihteeri Aino Rahunen, työmarkkina- ja uravalintavastaava sekä Itätiimin yhdyshenkilö Mervi Hyvärinen-Saarelainen ja markkinointi- sekä tiedotusvastaava Merja Rissanen.

Pikanttiutemme on, että yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on samanikäinen kuin yhdistys.

Juhlaillallisella Teatteriravintolassa jaetaan ensimmäiset SEFEn 50-vuotislahjaksi antamista  yhdistyksen pöytästandaareista.  Hallituksen esityksen mukaisesti myöntämisperusteena on vähintään 10 vuoden aktiivinen toiminta hallituksessa tai muuten ansiokas ekonomitoiminta.  Viirit luovutetaan juhlassa Liisa Salolle, Seppo Korpimiehelle, Aila Räsäselle ja Marja Parviaiselle. 

 

2010-luku

2010-luvulla puheenjohtajia ovat olleet Tuuli Martikainen 2010–2011, Hanne Huhmarsalo 2011–2016 ja Hanna Plosila 2017– . Hallituksen kokoonpano on muuttunut lähinnä erovuorolaisten osalta parin vuoden välein ja vuoden 2017 alusta lähes kokonaan.

Yhdityksen toiminnan tarkoituksena on ollut tarjota jäsenilleen tilaisuuksia ammatilliseen kehitykseen, ajatusten vaihtoon, verkostoitumiseen ekonomikollegojen kanssa sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumiseen. 2010–luvulla jäsenille on järjestetty runsaasti erilaisia tapahtumia; yritysvierailuja, tapahtumia kumppaniyhdistysten sekä muiden ekonomiyhdistyten kanssa, vakiintuneet ekonomilounaat vaihtuvissa lounasravintoloissa, vaihtelevia kulttuuri- ja urheilutapahtumia ja jokavuotisen syyskokouksen yhteydessä järjestetyt pikkujoulut. Muun muassa kauppatieteen opiskelijoitten oma opiskelijayhditys Optimi ry on ollut yhteistyössä yhdistyksemme kanssa. Pohjois-Karjalan Ekonomit ovat osallistuneet ja esitelleet yhdistystään yliopiston alumnipäivillä. Yhteistyötä on tehty myös vapaa-ajan yhdistyksen Louhelan Woima ry:n sekä Pohjois-Karjalan Teknillisen Seuran kanssa.

Merkittävä muutos liittotasolla tapahtui vuoden 2015 alussa. Ekonomiliitossa tehtiin brändiuudistus, jossa Suomen Ekonomiliitto Sefe:stä tuli Suomen Ekonomit.

Suomen Ekonomit on järjestänyt yhdistyksen jäsenille muun muassa koulutustapahtumia. Pohjois-Karjalan Ekonomit on osallistunut liittokokouksiin sekä keväällä että syksyllä, jossa hallituksen puheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen on toiminut liittokokousedustajana. Hallituksen jäsenille on myös järjestetty jokavuotinen Sefe-päivä Helsingissä. Yhdistysten puheenjohtajille järjestettyihin tapahtumiin on myös aktiivisesti osallistuttu.

Jäsenmäärä on ollut kasvussa 2010–luvulla. Jäsenmäärä on ollut korkeimmillaan 261 jäsentä vuonna 2016.

Tiedottamiseen Suomen Ekonomeista on saatu avuksi uudet järjestelmät. Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin jäsenille sähköpostin uutiskirjeessä, Facebookissa, Ekonomi-lehden tapahtumapalstalla sekä nettisivuilla www.pohjoiskarjalanekonomit.fi. Tapahtumiin ilmoittauduttiin gmail-sähköpotitilin kautta ja myöhemmin nettisivujen tai uutiskirjeen linkin kautta.

Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esille Suomen Ekonomien teemaa vuosittain yhdistyksen tapahtumissa. Tapahtumien järjestämisessä pyritään kuuntelemaan jäsenten toiveita ja ehdotuksia.