Yhdistys

Vuoden 2020 syyskokouksessa erovuorossa olivat Päivi Kosonen, Sari Karttunen ja Pekka Sivonen. Hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudeksi 2021-2022 Mervi Hyvärinen puheenjohtajaksi ja Nadia Sabour tapahtumavastaavaksi. Hallituksessa jatkoivat Titta Mikkonen rahastonhoitajana sekä Terhi Lehtinen viestintävastaavana.