Yhdistys

Vuoden 2018 syyskokouksessa erovuorossa olivat Maare Laakkonen ja Hanna Plosila. Hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudeksi 2019 - 2020 Päivi Kosonen puheenjohtajaksi, Sari Karttunen sihteeriksi ja Pekka Sivonen tapahtumavastaavaksi. Hallituksessa jatkoivat Katja Pulkkinen rahastonhoitajana sekä Tiina Hirvonen viestintävastaavana.