Yhdistys

Vuoden 2022 syyskokouksessa erovuorossa olivat puheenjohtaja, sihteeri ja tapahtumavastaava. Hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudeksi 2023-2024 Hanna Repo puheenjohtajaksi ja Sari Karttunen tapahtumavastaavaksi. Hallituksessa jatkoivat Martti Saatsi rahastonhoitajana, Terhi Lehtinen viestintävastaavana sekä Merja Rissanen sihteerinä.